Society Committee 2016/2017

printer friendly version
PresidentpicGerry Gervin EI8CC
Vice
President
picJim Holohan EI4HH
picJohn Owen-Jones EI1EM
picPat Fitzpatrick EI2HX
picDave Court EI3IO
picSeán Donelan EI4GK
picSteve Wright EI5DD
picPaul Barlow EI5KI
picDave O’Connor EI6AL
picBrendan Minish EI6IZ
picAnthony Dolan EI6GGB
picLarry McGriskin EI9CN
picPat O’Connor EI9HX
pic(Updated 11 April 2016)
home page
contact IRTS
hamradio.ie
facebook
twitter